Javasolt témakörök:

Ember és társadalom (hátrányos helyzetű, elesett emberek, diszkrimináció) tanár német ár ft Tágabb környezetünk (idegenvezetés a lakóhelyen, városi élet jellemzői) Természeti környezet (környezetvédelem, környezetszennyezés) Az iskola világa (célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival) Egészség, betegség (gyógymódok, természetgyógyászat, egészséges életmód)

Étkezés (helyes, helytelen táplálkozás, éttermek, gyorséttermek) Utazás (nyaralás itthon és külföldön, egy körutazás megtervezése) Szabad idő, szórakozás (veszélyes sportok, kulturális események, internet) A munka világa (munkavállalás nyáron, munkakörülmények, pályaválasztás) Országismeret (célországok kultúrája, politikai, gazdasági, társadalmi élete) orosz tanár pesterzsébet Tudomány és technika (a tudomány szerepe a mindennapokban, technikai újdonságok)

Kommunikációs szándékokra vonatkozó követelmények

(aláhúzva szerepelnek a 11-12. évfolyamokon belépő új követelmények)

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, szóbeli üdvözletküldés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés, személyes és hivatalos levélben megszólítás, elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés, gratuláció, jókívánság, együttérzés,

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Sajnálkozás, hála, öröm, elégedettség,vonline német tanár elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, félelem, bosszúság,

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának elismerése / el nem ismerése, egyetértés / egyet nem értés, érdeklődés / érdektelenség, tetszés / nem tetszés, dicséret, kritika, szemrehányás, ellenvetés és visszautasítás: akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, bizonytalanság, érdeklődés értékítélet, preferencia érdeklődési kör iránt,

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

pic

Dolgok, személyek megnevezése, leírása, események leírása, információkérés / adás, igenlő és nemleges válasz, válaszadás elutasítása, tudás / nem tudás, bizonyosság / bizonytalanság, ismerés / nem ismerés, emlékezés / nem emlékezés,

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés, tiltás, felszólítás, segítségkérés és arra reagálás, javaslat, kínálás, meghívás és arra reagálás, reklamálás, tanácskérés és -adás, segítség felajánlása, ajánlat és arra reagálás, interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

Visszakérdezés, ismétléskérés, nem értés, betűzés, felkérés lassabb, hangosabb beszédre, beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, megerősítés, témaváltás, beszélgetés lezárása, körülírás, példa megnevezése,

Fogalomkörök / Nyelvtan

(A nyelvtani anyag részletezését lásd az éves tananyagbeosztásoknál!)

- cselekvés, történés, létezés kifejezése

- birtoklás kifejezése

- függő beszéd

- mennyiségi és minőségi viszonyok

- modalitás

- esetviszonyok

- logikai viszonyok, szövegösszetartó elemek

Készségfejlesztés-követelmények a 12. évfolyam végére

(aláhúzva szerepelnek a 11-12. évfolyamokon belepő új követelmények)

Hallott szöveg értése:

A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a online ungarisch unterricht lényegtelentől elkülöníteni, ebben a fontos információt megérteni, specifikus információt azonosítani, ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeget megérteni, azt anyanyelven és / vagy a célnyelven összefoglalni.

Im Mittelpunkt dieser Pädagogik steht das Kind, ungarisch privat sprachkurs 19. bezirk nicht eine Erziehungsmethode. Ziel dieser ökologisch und friedenspädagogisch orientierten Erziehung ist ein Mensch, der verantwortlich handelt.

Morgenkreis, der

Eine Erzählrunde am Schulbeginn, in der Schüler eigene Erlebnisse mitteilen und Fragen, Probleme und Wünsche einbringen können. lm Gespräch werden gemeinsam Problemlösungen diskutiert und ungarischkurs 9. bezirk Projekte geplant.

Orientierungsstufe, die

Organisationsform für die 5. und 6. Jahrgangsstufe, in der die Schüler der Hauptschule, Realschule und des Gymnasiums sich erst einmal orientieren können, d.h. sie können in dieser Zeit ohne Probleme von der einen Schulform zur anderen überwechseln, wenn sie, die Eltem oder die Lehrkrafte feststellen, dass eine andere geeigneter für sie ist.

Pädagogische Hochschule (PH), die

Eine wissenschaftliche Hochschule, an der hauptsächlich Lehramtsanwärter für die Grund- und Hauptschule studieren. Außerdem gibt es hier auch pädagogische Studiengänge, die mit einem Diplom, dem Magister Artium oder der Promotion zum Dr.Päd. abschließen. Die PHs sind in den letzten Jahren allerdings meistens in die Universität integriert worden.

PISA

PISA ist die Abkürzung von Programme for International Student Assessment. Es handelt sich dabei um von der OECD initiierte Tests, die zum Ziel haben, alltagsbezogene Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger Schülerzu messen. PISA wird seit dem Jahr 2000 in dreijährigem orosztanár online Turnus in den meisten Mitgliedsstaaten der OECD und einer zunehmenden Anzahl von Partnerstaaten durchgeführt. Zusätzlich zur internationalen Studie führen einige teilnehmende Staaten noch nationale Erweiterungsstudien durch. In Deutschland wird diese Erweiterung als PISA-E bezeichnet; der internationale Test wird zur Unterscheidung als PISA-I bzw. PISA-II bezeichnet. Darüber hinaus wird in Deutschland PISA-I-plus durchgeführt, eine Studie, in der einige Schulklassen nach einem Jahr ein zweites Mal getestet werden, um Lernfortschritte im Laufe des 9./10. Schuljahrs zu messen.

Praktikum, das

Während des Studiums absolvieren die Lehramtsanwarter verschiedene Praktika, in dieser Zeit gehen sie in Schulen und machen sich mit dem Berufsfeld des Lehrers in der Praxis vertraut und gestalten selbst Unterrichtsstunden.

Praktische Ausbildung, die

siehe Praktikum.

lehrer tanár BACK